Počítačové vybavení pro práci se sluchově postiženými dětmi

1. dubna 2022
Počítačové vybavení pro práci se sluchově postiženými dětmi

DSA logo

V rámci projektu zakoupíme notebooky, do kterých nainstalujeme programy, které nám pomohou např. s nácvikem slyšení, mluvení nebo náhradním způsobem komunikace.

Doba realizace: 2022
Podpořená částka: 50 000 Kč

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.