Keramická dílna pro sluchově postižené a slyšící děti a dospělé

1. srpna 2021
Keramická dílna pro sluchově postižené a slyšící děti a dospělé

MČ Praha 13 MČ Praha 13              MČ Praha 5    

V rámci projektu mohou jak slyšící či sluchově postižené děti a dospělí navštěvovat naši keramickou dílnu.

Během kurzů se účastníci naučí točit na kruhu, modelovat z ruky, vyzkouší si různé techniky, které se lze s ohledem na dostupnost materiálu naučit. Pro sluchově postižené děti i dospělé jsou keramické kurzy možností, jak se více zapojovat do slyšící společnosti. Sluchově postižení se zde nenásilně zapojují do skupiny a posiluje se u nich schopnost integrovat se. Prací s hlínou a dalšími materiály se u sluchově postižených dětí rozvíjí jemná motorika a získávají své prvotní pracovní zkušenosti.
 

Dílna je otevřena i všem slyšícím, kteří se zajímají o práci s keramikou, chtějí se poznat s novými lidmi a odreagovat se od všedních povinností. Práce s keramikou má pro děti i dospělé vysoce terapeutický význam. Nabízí odreagování, odliv nakupené energie a stresu a je zároveň zdrojem nového potenciálu. Pracovníci dílny umí znakovat a proto jsou schopni spojit skupinu slyšících a sluchově postižených dohromady.

Doba realizace: 2021
Podpořená částka: 50 000 Kč (30 000 Kč MČ Praha 13 a 20 000 Kč MČ Praha 5)