Jsme v tom s vámi

24. února 2020
Jsme v tom s vámi

Donátoři: Nadace JT logo    Nadace JT hledáme rodiče logo

Během projektu poskytneme podporu rodinám s dětmi s kombinovaným postižením, zakoupíme pomůcky pro práci se sluchově postiženými dětmi, rozšíříme kvalifikaci pracovníků v přímé práci. Pracovníci absolvují kurz první pomoci, kurzy alternativní a augmentativní komunikace, získají supervizní podporu.

Doba realizace: 2019/2020
Podpořená částka: 173 162 Kč

Sociálně aktivizační služby Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.