Jsme tu stále pro vás

29. července 2021
Jsme tu stále pro vás

Pomozte dětem

 

Financováno z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti

Projekt je určen pro rodiny se sluchově postiženými dětmi, které nově vstupují do naší služby raná péče. Projekt bude realizován pobočkou v Olomouci, kde sídlí služba Raná péče Morava a Slezsko, jejíž poradkyně pracují s klienty ze všech krajů Moravy a Slezska. V roce 2020 jsme byli nuceni poskytovat služby rané péče online formou. Tato forma práce se nám osvědčila a chceme ji zařadit do naší každodenní práce s klienty. Během projektu proto propojíme jak osobní, tak online konzultace a další aktivity, které budou rozvíjet informovanost a dovednosti rodičů a dětí v domácím prostředí. Díky aktivitám zajistíme kontinuální provoz našich služeb bez ohledu na vnější okolnosti (pandemie, onemocnění v rodině, atd.), což napomůže i rychlejšímu rozvoji děti se sluchovým postižením a předpokládáme, že rodiny budou moci podporu ze strany služby ukončit dříve.
 
Doba realizace: 2021/2022
Podpořená částka: 280 000 Kč

Raná péče Morava a Slezsko