Edukační pomůcka pro sluchově a kombinovaně postižené děti

15. dubna 2021
Edukační pomůcka pro sluchově a kombinovaně postižené děti

DSA logo          Logo Belgian FPS Foreign Affairs - Odd Years - Embassy of Belgium

V rámci projektu necháme vyrobit pomůcku pro výuku českého znakového jazyka u nejmenších sluchově postižených dětí. Jde o tzv. komunikační karty, kdy je na jedné straně obrázek a na druhé straně obrázek pro znak. Do karet mohou rodiče vkládat i vlastní fotografie či obrázky, aby se karty staly pro děti co nejkonkrétnější. 

Doba realizace: 2021
Podpořená částka: 50 000 Kč

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.