Domluvíme se, i když neslyším

7. ledna 2021
Domluvíme se, i když neslyším

Nadace J&T

Nadace přispěla sociálně aktivizačním službám na vzdělávací programy pro rodiče, canisterapii a supervizní podporu týmu. 

Doba realizace: 2020/2021
Podpořená částka: 170 628 Kč

Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi