Být u všech včas

2. července 2019
Být u všech včas

Donátoři:   Včasná pomoc logo          NROS

                 Velux Foundation

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations.

Navazujeme na předchozí projekt Včas u všech dětí, jehož cílem bylo zvýšení informovanosti rodičů o screeningu sluchu, sluchových vadách a naší službě raná péče. Díky němu se na nás obrací více rodičů, jejichž dítě,  buď prochází screeningem sluchu, nebo u něhož byla aktuálně sluchová vada potvrzena. Chceme, aby každá rodina získala službu rané péče co nejrychleji, v náležité kvalitě a intenzitě, díky projektu jsme mohli rozšířit kapacitu služby. Na projekt Včas u všech dětí navazujeme i stáží ve Velké Británii u organizace, jež se věnuje surdopedické práci a jejíž dlouholeté zkušenosti chceme využít ke zkvalitnění naší služby.

Grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti, financovaný z prostředků The VELUX Foundations.

Doba realizace: 1.7.2019 – 30.6.2021
Podpořená částka: 676 000 Kč

Realizátor: Raná péče pro Moravu a Slezsko, Raná péče Čechy