Naše pravda

Naše pravda

29. září 2022
NAŠE PRAVDA

Ve Fakultní nemocnici Motol se slavilo 30 let kochleárních implantací u dětí v České republice. Odpoledne nabídlo ohlédnutí za těmito 30 lety, mezi jinými i spolupráce Tamtamu právě s FN Motol.