Závěrečné práce

Píšete závěrečnou písemnou práci (bakalářskou, diplomovou, dizertační) a potřebujete informace o naší neziskové organizaci? Potřebujete poznatky, názory a zkušenosti našich odborných pracovníků? Provádíte dotazníkové šetření a chtěli byste do něj zapojit i naše klienty?

Rádi vám pomůžeme. Předem ale informujeme, že se podílíme pouze na pracích souvisejících s naším zaměřením, tedy s problematikou sluchu, sluchových vad, sluchového postižení či neslyšících, ideálně v kontextu s naší cílovou skupinou - děti se sluchovým postižením a jejich rodiny.
Vyhrazujeme si právo spolupráci odmítnout. 

Prosíme, vyplňte krátký dotazník, abychom zjistili vaše požadavky na spolupráci.

Po jeho vyplnění Vám nejpozději do 5 pracovních dnů přijde odpověď, zda a v jakém rozsahu na Vaší práci budeme spolupracovat. Zároveň se také při kladném rozhodnutí dozvíte jméno našeho kolegy, který bude Vaši práci doprovázet, a kontakt na něj.