Nejčastější dotazy

 • Můžu u Vás/pro Vás zpracovat  bakalářskou, diplomovou práci?
  Ano, můžete. Podmínky pro naši účast u Vaší práce jsou uvedeny v této rubrice v sekci Závěrečné práce.

 •  Máte témata, okruhy, na které mohu svoji práci zaměřit? Nebo můžu přijít s vlastním tématem?
  Můžete mít vlastní téma. Podílíme se však pouze na pracích souvisejících s naším zaměřením, tedy s problematikou sluchu, sluchových vad, sluchového postižení či neslyšících, ideálně v kontextu s naší cílovou skupinou – děti se sluchovým postižením a jejich rodiny.

 •  Jak by taková spolupráce na závěrečné práci mohla vypadat?
  Můžeme vám nabídnout rozhovory s našimi zaměstnanci, návštěvu některého z programů naší organizace, můžeme také zprostředkovat kontakt s našimi klienty (např. potřebujete-li dotazníkové šetření).

 •  Mohu se zapojit jako dobrovolník do akcí, které pořádáte? Jak? Na koho se mám obrátit?
  Ano, dobrovolníky vítáme. V případě zájmu se obraťte na naši kolegyni Lenku Bejčkovou, e-mail: bejckova@tamtam.cz.

 •  Mohu k Vám přijít na exkurzi?
  Ano, rádi vás u nás uvítáme. Podmínky pro exkurze najdete v této rubrice v sekci Exkurze.

 •  Můžete přijet vy s nějakým programem k nám do školy, do výuky?
  Ano, rádi představíme naši práci i svět sluchově postižených přímo u vás. Podmínky najdete v této rubrice v sekci Exkurze.

 •  Je možná i on-line verze exkurze?
  Ano, máme připravené představení naší činnosti i ve formě on-line setkání. Kontaktujte nás na e-mailu  student@tamtam.cz a domluvíme se.

 • Kolik studentů u vás může být na delší (cca třítýdenní) praxi?
  Záleží na domluvě. 

 •  Máte s nějakými univerzitami, školami užší spolupráci?

  Ano. Aktivně spolupracujeme s Pedagogickými fakultami (nejčastěji obor Speciální pedagogika nebo Surdopedie) Karlovy Univerzity v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitou Hradec Králové a s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících UK Praha. 

 • Na jaká témata už práce vznikly? Najdu je někde?
  Mnohé práce na téma sluchového postižení najdete v naší knihovně. Odkazy na ty nejaktuálnější najdete v této rubrice v sekci Závěrečné práce.

 • Mohu poslat Vašim klientům dotazník? 

  Rádi s vámi budeme spolupracovat na dotazníkovém šetření mezi našimi klienty. Vyhrazujeme si ovšem právo předem rozhodnout zda a za jakých podmínek k průzkumu dojde. Více informací najdete v této rubrice v sekci Závěrečné práce.

 • Mohu s některým z Vašich klientů udělat rozhovory? Případovou studii? Za jakých podmínek? 

  Rádi vám kontakt s některým z našich klientů zprostředkujeme. Vyhrazujeme si ovšem právo předem rozhodnout zda a za jakých podmínek setkání proběhne. Více informací najdete v této rubrice v sekci Závěrečné práce.