Knihovna

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených provozuje knihovnu se specializovaným fondem, která aktuálně nabízí čtenářům více než 4 300 svazků.

Knihovna je svého druhu a svým rozsahem jediná v České republice a nabízí tituly týkající se všech oblastí života lidí se sluchovým postižením. Mezi vyhledávaná témata patří:

  •  výchova a vzdělávání dětí se sluchovým postižením
  •  znakové jazyky
  •  kultura Neslyšících
  •  technická kompenzace sluchové vady
  •  logopedie
  •  psychologie sluchového postižení
  •  beletrie (o neslyšících, autorská tvorba neslyšících)
  •  medicína, sociologie aj.

Více informací a přihlášky ZDE.