Bc. Kateřina Shonová

Kateřina Shonová

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Praha

Pozice: sociální pracovník, speciální pedagog
Telefon: +420 773 023 292
E-mail: %aBx5f56LTGk3d5eT-M

Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika (Bc.) na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a obor  Psychologie a speciální pedagogika (Bc.) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a v současné době navštěvují magisterské studium oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Praxi jsem získávala jako osobní asistentka pro děti s poruchami autistického spektra v APLA - JM. (3 roky), při vedení logopedického kroužku v běžné MŠ (1 rok) a jako asistentka pedagoga na běžné ZŠ (1,5 roku).

V Tamtamu se věnuji dětem s poruchami autistického spektra, surdopedii, logopedii a všestrannému rozvoji dítěte v předškolním věku.