Bc. Romana Procházková, DiS.

Romana Procházková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Pardubice

Pozice: vedoucí pracoviště, sociální pracovník, speciální pedagog
Telefon: +420 724 832 979 (jen SMS)
E-mail: _kBmYZpc-onjGKj78mnwO1p

Vystudovala jsem Ústav sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Praxi získávám při sociální práci s rodinami, věnuji se osvětovým aktivitám a přednáškové činnosti pro veřejnost. Připravuji interaktivní programy pro děti v MŠ a ZŠ a připravuji, kooperuji a realizuji akce pro rodiny a děti (týdenní kurz pro děti, rehabilitační pobyt pro rodiny, zahradní slavnost, vánoční setkání,...). Vedu tým sociálně aktivizační služeb.

V Tamtamu zajišťuji základní sociální poradenství, zabývám se specifiky sluchového postižení a možnostmi kompenzace. Jsem v kontaktu s veřejností, pomáhám rodinám s orientací v sociálních službách pro osoby se sluchovým postižením v regionu Královéhradeckého a Pardubického kraje.