Mgr.  Anna Kučerová, Ph.D.

Anna Kučerová

Raná péče Morava a Slezsko

Pozice: vedoucí služby
Telefon: +420 739 642 677
E-mail: 6npo8~l7VX~DR_j785pJ

Vystudovala jsem Speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Praxi jsem získala prací poradce rané péče a působím také jako vysokoškolský pedagog. 

V Tamtamu zajišťuji poskytování služby rané péče rodinám dětí se sluchovým postižením. Věnuji se podpoře vývoje dítěte a podpoře rodiny. Připravuji koncepci, rozvoj a metodiku služby.