Mgr. Štěpánka Kolková

 Štěpánka Kolková

Raná péče Čechy

Pozice: pracovník prvního kontaktu, poradce rané péče
Telefon: +420 734 235 683
E-mail: 6hyu5f56LTGk3d5eT-M

Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Praxi jsem získala jako vychovatelka na Základní škole pro děti se sluchovým postižením a jako učitelka ve Speciální škole pro děti s kombinovaným postižením.

V Tamtamu se věnuji oblastem korespondujícím s náplní práce (poskytování sociální služby raná péče rodinám dětí se sluchovým postižením - podpora vývoje dítěte, podpora rodiny). Jsem pracovníkem prvního kontaktu, tedy pracuji se zájemci o službu rané péče.