PhDr. Ing. Iva Jungwirthová

Iva Jungwirthová

Raná péče Čechy

Pozice: zástupce vedoucí, poradce rané péče
Telefon: +420 605 375 222
E-mail: 5nAq~7hl3hIkQOQlWfGk3W7r

Vystudovala jsem obor Klinická psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a obor  Technická kybernetika (obor měřicí technika) na FEL ČVUT.

V Tamtamu pracuji jako poradkyně rané péče a psycholožka. Věnuji se oblastem korespondujícím s náplní práce (poskytování sociální služby raná péče rodinám dětí se sluchovým postižením - podpora vývoje dítěte, podpora rodiny).

V rámci poradenských služeb se věnují základnímu poradenství týkající se diagnostiky sluchu, nácviku na audiologické testy a vhodné kompenzaci sluchu, výchovnému poradenství, psychologické diagnostice dětí se zaměřením na úroveň mluvené řeči a posouzení školní zralosti, poradenství týkající se zařazení dítěte do MŠ a ZŠ a metodické podpoře školy.