Přístup znevýhodněných studentů ke vzdělání ovlivnila pandemie

12. července 2021
Přístup znevýhodněných studentů ke vzdělání ovlivnila pandemie

Pocit osamění, ztráta motivace ke studiu, velká míra stresu z přechodu na osobní samostudium, ale dokonce i pocit vyhoření. To jsou zátěžové situace, které pandemie COVID-19 a online výuka postavily před studenty vysokých a středních škol se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

„Naše nadace dlouhodobě podporuje studenty, kteří mají ztížený přístup ke vzdělání. Situace vyvolaná pandemií jejich situaci ještě více zkomplikovala. Zmíněným průzkumem jsme chtěli zmapovat míru negativních dopadů, abychom mohli studentům ulehčit jejich situaci a nabídnout jim další pomoc,“ uvedla Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a dodává: „Pomoci studentům může i veřejnost, a to přispěním na sbírku, kterou vyhlásila naše nadace.“

Průzkum „Jak pandemie ovlivnila přístup ke vzdělání znevýhodněných studentů“ zpracoval VDV formou dotazníkového šetření probíhajícího od 7. do 12. května 2021 mezi stipendisty v nadačních programech Fond vzdělání a Stipendia Nikoly Tesly. Stěžejním cílem průzkumu bylo zjistit subjektivní dojem studentů z distanční výuky během pandemie, zejména získat odpověď na otázku, zda a případně jak vzdálená výuka ovlivnila jejich přístup ke vzdělání. 

Nejvíce se průzkumu zúčastnilo studentů vysokých škol a univerzit – 65 %. Dalšími jsou pak studenti středních a vyšších odborných škol. 45 % z dotazovaných uvedlo, že distanční výuka měla dopad na jejich přístup ke vzdělání. Z průzkumu též vyplývá, že podstatná část studentů se potýká zejména se ztrátou motivace a soustředění na studium a s pocitem sociální deprivace. Dále také s neadekvátní technikou a nevhodně nastaveným systémem distančního studia. Celkem 40 % studentů odpovědělo, že pandemie ovlivnila jejich plány do budoucnosti – například stáže v zahraničí, délku studijního programu, nebo způsobila ztrátu motivace k dalšímu studiu.

Dotazníkové šetření rovněž prokázalo, že největší pomocí pro vyrovnání se s obtížemi je pro studenty odpovídající a dobře fungující IT technika, jazykové či jiné speciální kurzy, ale třeba i dostupná online knihovna. 

Sbírka na pomoc znevýhodněným studentům běží zde.

Zdroj: Heplnet
Ilustrační foto: Canva