Pořad UčíTelka je již tlumočený do českého znakového jazyka

20. dubna 2020
Pořad UčíTelka je již tlumočený do českého znakového jazyka

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova Hradec Králové odborně garantuje a spoluzajišťuje tlumočení do českého znakového jazyka živého vysílání dopolední výuky v pořadu ČT2 UčiTelka i pro žáky se sluchovým postižením. 

Tímto krokem jsme historicky poprvé umožnili sledovat vzdělávací pořad vysílaný živě i dětem neslyšícím, které se tak postavily bok po boku svým slyšícím vrstevníkům. Tato spolupráce má velký význam nejen pro tyto děti, ale i pro speciální pedagogy, kteří tak mohou přímo spolupracovat se svými kolegy - pedagogy na přípravě jejich výuky tak, aby byla srozumitelná i dětem neslyšícím.

Zábavně-vzdělávací program UčíTelka („když děti učí telka“) je věnován dětem, které od uzavření škol zůstaly doma. Pořad vznikl s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Živě vysílané výukové bloky jsou vedené vystudovanými pedagogy.

Tento projekt je primárně určen pro žáky prvního stupně základních škol a má také ulehčit výuku rodičům doma. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V době vyhlášení mimořádných opatření a uzavření škol v celé České republice si dal za cíl nabídnout dětem alternativu ke klasickému školnímu vzdělávání, která může doplnit jejich samostudium.

Velice nás těší, že ve spolupráci s Technologickým centrem Hradec Králové jsme také získali kompletní štíty pro tlumočníky v tomto pořadu. Na tlumočení pořadu se pod hlavičkou Centra tlumočnických služeb HK spolupodílejí nejlepší tlumočníci do/z ČZJ v naší zemi, a to s odbornou garancí VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova pro děti s vadami sluchu v HK. Zastoupeni jsou i slyšící a neslyšící odborníci na vzdělávání žáků SP z naší školy.

V rámci tohoto programu zajišťujeme jednak tlumočení jednotlivých vzdělávacích bloků do českého znakového jazyka a metodicky spolupracujeme se všemi pedagogy při přípravě výuky. 

Česká televize v těchto dnech zřídila i web, který nabízí až tři tisíce vzdělávacích videí z pořadů ČT. Rozděleny jsou podle stupňů vzdělávání, předmětových oblastí i jednotlivých látek. Učitelé na ně mohou žáky odkazovat při vzdělávání na dálku a rodiče na něm najdou materiály pro domácí přípravu svých dětí, připojit i odkazy, na kterých najdete videa určená neslyšícím ve speciální sekci.

Všechna tlumočená videa najdete na odkazu www.ceskatelevize.cz/ucitelka (je tam odrážka „O pořadu“- tu když rozkliknete, dostanete se na různé rozcestníky, kam dál pokračovat – rozcestník … znakový jazyk).

Konkrétně vše najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12832-znakovy-jazyk/.

V rámci výuky jsme dále připravili a zpřístupnili:
-  uživatelské video pro rodiče, jak a kde využít podklady pro práci s dětmi
-  video, kde prostřednictvím emailu budeme získávat nutnou a potřebnou zpětnou vazbu pro tlumočníky ČZJ
- průběžně propagujeme program UčíTelka na FB školy
- připravili jsme  metodické body, které jsou ve výuce SP žáků důležité pro přípravu pedagogů na výuku v tomto programu.

Od začátku zpřístupnění výuky dětem SP nám tyto děti posílají videa přímo z výuky, z čehož máme velkou radost. I tyto informace shromažďujeme a využijeme pro další spolupráci s dramaturgií ČT, o které již nyní jednáme.
Iva Rindová

Zdroj: Helpnet.cz
Foto: Česká televize