KOMUNIKUJEME - Kimovky jinak

31. března 2020
KOMUNIKUJEME - Kimovky jinak

Díky Kimovkám můžete u dětí trénovat i komunikační schopnosti. Mohou vám zkusit popsat slova, která neznají. 

POTŘEBY:
Několik různých předmětů (podobné velikosti) nebo obrázků, šátek.

JAK?
Během Kimovy hry lze také velmi dobře procvičovat a rozvíjet slovní a znakovou zásobu. Postup samotné hry je stejný jako v předchozím případě, liší se pouze výběr předmětů. Vyberte předměty nebo obrázky, u nichž potřebujete ověřit, zda je dítě zná. Během první fáze (při snaze zapamatovat si vybrané předměty) zjistíte, zda Vaše dítě umí dané věci pojmenovat (slovně, znakem, obojím). Můžete zařadit také věci, které dítě nezná. Předmětu přiřaďte jméno a vysvětlete, k čemu se používá. Pokud si při vyjmenovávání předmět nevybaví, nevadí! Důležité je, že se s ním seznamuje a učí se jeho jméno. Může popsat, jak vypadá, k čemu se používá nebo na kterém bylo místě. Rovněž toto je důležitý a užitečný způsob, jak vyjádřit co chybí, procvičit paměť a současně rozvíjet komunikační schopnosti.

CO CVIČÍME?
Zrakovou paměť, soustředění, pozornost, schopnost prohrávat a komunikační schopnost. Posilujeme dovednost opsat slova, která neznáme, vysvětlovat. Učíme dítě aktivně hledat způsob řešení.

POZOR NA…
• Vyberte věci, které Vaše dítě určitě zná a mezi ně zamíchejte několik neznámých.
  V opačném případě by to pro dítě mohlo být demotivující.
• Při pojmenovávání nového předmětu dbejte, aby na Vás dítě dobře vidělo. Pokud umí číst,        můžete jméno také napsat. Požádejte dítě, aby slovo a znak zopakovalo. Vysvětlete, k čemu    se věc používá, nechte dítě si ji vyzkoušet, prohlédnout, osahat.
• K lepšímu zapamatování pomůže pojmenovat všechny předměty pomalu a dvakrát.                    Pojmenovává dítě s pomocí rodiče.
• Další doporučení jsou stejná jako u předchozí Kimovy hry.

Zdroj obr.: SAS Ostrava