KOMUNIKUJEME - Jak slunce pozorovalo svět

30. dubna 2020
KOMUNIKUJEME - Jak slunce pozorovalo svět

Sluníčko pozoruje svět celý den. A všimlo si, že spousta věcí kolem nás má stejnou barvu - žlutou... 

 

Jednoho dne slunce vystoupalo na oblohu, rozhlédlo se a řeklo, že dnes bude krásný den. Podívalo se po krajině a zamyslelo se nad tím, kolik je všude krásných barev. Vidělo květiny červené, žluté, fialové. Krásně zelené stromy, barevná auta a domy. Slunce se začalo i dál procházet po obloze, až vystoupalo nad ZOO. Najednou uvidělo hodně zvířat. Bílého ledního medvěda, šedého slona, černobílou zebru a papouška, který měl na sobě tolik zářivých barev. Jeho peří bylo červené, žluté, zelené, bílé, modré, hnědé, i trochu černé. Najednou si slunce uvědomilo, že některá zvířátka, nebo věci, jsou stejné barvy – žluté.

Obrázky k pohádce -  Jak slunce pozorovalo svět

Potom slunce vystoupalo nad dětské hřiště a uvidělo děti, jak si spolu hrají. Na hrišti byla holčička, která se jmenovala Maruška a její kamarád Honzík. Maruška poprosila Honzíka, jestli by si mohla půjčit jeho hračku – autíčko.

Obrázky k pohádce -  Jak slunce pozorovalo svět_page-0002

Honzík odmítl. Řekl, že jí svojí hračku nepůjčí. Marušce to bylo líto a začala plakat. Slunce vše pozorovalo z oblohy a začalo se zlobit. Nelíbilo se mu, že si kamarádi nechtějí navzájem půjčovat své hračky. Najednou byly všude na obloze tmavě modré mraky a začala prudce pršet.

Obrázky k pohádce -  Jak slunce pozorovalo svět

Děti se rychle utíkaly schovat domů. Po cestě Honzík přemýšlel a zamrzelo ho, že svoji hračku nechtěl půjčit Marušce. Bál se, že Maruška už s ním nebude chtít kamarádit. Jakmile přestalo pršet, děti se opět vydaly na hřiště. Honzík přišel za Maruškou a omluvil se jí, za to že jí nechtěl autíčko půjčit a hračku jí podal. Maruška byla moc ráda. Poděkovala mu a začala si s autíčkem hrát. Slunci se líbilo, jak se Honzík zachoval. Uvědomil si, že udělal chybu a omluvil se. Slunce mělo radost a tak na obloze namalovalo krásnou duhu. Děti nevěřícně zíraly na oblohu a zkusily barvičky pojmenovat. Rodiče si duhu fotili. Všichni byli spokojení.

Obrázky k pohádce -  Jak slunce pozorovalo svět

Dnes byl dlouhý den, pomyslelo si slunce a pomalu začalo zapad. Oblohu vytvořilo krásně červenorůžovou. Ulehlo a těšilo se na další den, až zase rozsvítí své paprsky a udělá radost lidem.

Obrázky k pohádce -  Jak slunce pozorovalo svět

Úkol: Vyjmenujte, co je kolem vás žluté, červené a modré barvy?

 

ZNAKY Z POHÁDKY
(v aplikaci Znakujte s Tamtamem)

SLUNCE                              NEBE, OBLOHA                              KRÁSNÝ

VIDĚT, PODÍVAT SE           BARVA, BAREVNÝ                          KVĚTINA, KYTKA

ČERVENÝ                           ŽLUTÝ                                              FIALOVÝ

STROM (VARIANTA 1)       AUTO (DĚTSKÝ ZNAK)                   DŮM

ZOO                                    HODNĚ, MOC                                  ZVÍŘE

MEDVĚD                            ŠEDÝ                                                SLON

ČERNOBÍLÝ – ČERNÝ + BÍLÝ                                                    ZEBRA

PAPOUŠEK                        PEŘÍ                                                 ZELENÝ

MODRÝ                              HNĚDÝ                                            ČERNÝ

DĚTI                                   HRÁT SI                                          DÍVKA, HOLKA

POPROSIT (VARIANTA 1)                                                         PŮJČIT

NEPŮJČIT = ZÁPOR OTÁČENÍM HLAVY ZE STRANY NA STRANU + ZNAK PŮJČIT

PLAKAT                              ZLOBIT SE                                     MRAK

PRŠET                               SCHOVAT SE                                 PROMINOUT, OMLUVIT SE

DĚKOVAT, DĚKUJI            KRESLIT, MALOVAT                      DUHA

FOTIT                                SPOKOJENÝ                                  ULEHNOUT = SPÁT

Autor obrázků: Kristýna Vlasáková
Ilustrační foto: Pixabay