KOMUNIKUJEME - Básnička o semínku

26. března 2020
KOMUNIKUJEME - Básnička o semínku

Máme tu jaro, za chvíli začnou v přírodě rašit semínka. Zarecitujte si o tom s dětmi.

 semínko

Bylo jedno semínko,   
(znak pro semínko)

povyrostlo malinko.
(ruce se dají na sebe dlaněmi k zemi a vrchní ruka se zvedá nahoru
– naznačuje, kolik semínko povyrostlo)

Jeden lístek, druhý lístek, potom velký žlutý kvítek.
(na prstech děti ukazují jeden, dva
a pak rozevřou celou dlaň, všechny prsty, jako květ)

Rozhlédlo se jen,
(děti si dají ruku nad obočí, zaclání si tak oči
a točí hlavou zprava doleva a naopak)

řeklo: „dobrý den“.
(znak pro dobrý den)

ZNAKY Z BÁSNIČKY
(v aplikaci Znakujte s námi)      

kytka     SEMÍNKO

     KVĚT (KVÍTEK)

     MALINKO

     HODNĚ

     DOBRÝ DEN