Ať zaslechnu tvé stopy

18. srpna 2022
Ať zaslechnu tvé stopy

Výstava se zaměřuje na bohatost lidského vnímání a poznávání světa, a to především s ohledem na zkušenost lidí s různými typy tělesného, smyslového či mentálního znevýhodnění. 

Vystavená díla tuto zkušenost tematizují a současně pocházejí od umělců a umělkyň, kteří sami mají určité znevýhodnění nebo se znevýhodněnými osobami blízce spolupracují.

Zastoupení jsou autoři a autorky neurodiverzní, nevidomí a slabozrací či umělkyně a umělci s pohybovým omezením. Výstava usiluje jejich žitou zkušenost nejen přiblížit druhým, ale také ji emancipovat vůči ableistické ideologii, která v naší společnosti převládá.

Komentovaná prohlídka v českém znakovém jazyce proběhne v pražském Meet Factory ve čtvrtek 18. srpna 2022od 18:30 hodin. Uskuteční se v rámci akce Soirée: Summer Sadness. Vstup je zdarma.