Časopis Dětský sluch

Tamtam vydává tištěný odborný čtvrtletník Dětský sluch, který přináší názory odborníků, zkušenosti rodičů i informace ze zahraničí na aktuální témata. Je určen především rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky, ale i odborníkům – lékařům, pedagogům, psychologům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů.

Dětský sluch

Magazín Dětský sluch vychází za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Roční předplatné stojí 400 Kč včetně poštovného.
Objednávky na e-mailu: ~.qk1196LTGk3d5eT-M.

Máte zájem inzerovat v tištěném magazínu Dětský sluch nebo na informačním portálu idetskysluch.cz? Ceník inzerce a termíny uzávěrek najdete tady.
Pro více informací využijte kontakt: e-mail: 6krC-Zdgc8m%Cd5ea8zhTj, tel.: +420 734 572 439.

Vyšlo další číslo - 3/2020
Další číslo časopisu Dětský sluch jen na téma Vývojové etapy. Přečtete si v něm mimo jiné například článek o raných stádiích vývoje dítěte od dětského psychologa PhDr. Václava Mertina či rozhovor s
psycholožkou centra Tamtam PhDr. Marií Bendovou. O zkušenostech s integrací sluchově postižených děti do školy se s Vámi podělí psycholožka speciálně pedagogického centra Mgr. Kristína Papajová.

Dětský sluch 3_2020