Časopis Dětský sluch

Tamtam vydává tištěný odborný čtvrtletník Dětský sluch, který přináší názory odborníků, zkušenosti rodičů i informace ze zahraničí na aktuální témata. Je určen především rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky, ale i odborníkům – lékařům, pedagogům, psychologům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů.

Dětský sluch

Magazín Dětský sluch vychází za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Roční předplatné stojí 400 Kč včetně poštovného.
Objednávky na e-mailu: ~.qk1196LTGk3d5eT-M.

Máte zájem inzerovat v tištěném magazínu Dětský sluch nebo na informačním portálu idetskysluch.cz? Ceník inzerce a termíny uzávěrek najdete zde.
Pro více informací využijte kontakt: e-mail: 6krC-Zdgc8m%Cd5ea8zhTj, tel.: +420 734 572 439.

Právě vyšlo nové číslo - 2/2020
Další číslo časopisu Dětský sluch jen na téma Jazykový a řečový rozvoj dítěte. Přečtete si v něm například rozhovor 
o senzomotorické integraci s foniatrem MUDr. Martinem Kučerou, zkušenosti logopedek Mgr. Hany Gajdošíkové, Mgr. Naděždy Grznárové, Mgr. Jaroslavy      Mrkvičkové, Mgr. et Bc. Denisy Stránské a Mgr. Renáty Coufalové. Mgr. Zuzana Ouředníčková vám představí obor muzikoterapie a fyzioterapeut Mgr. Tomáš Zemánek zase vysvětlí, jak je dobré řídit se intuicí a sledovat potřeby dítěte.

Dětský sluch 2_20