Změna délky platnosti poukazů na zdravotnické prostředky

1. července 2021
Změna délky platnosti poukazů na zdravotnické prostředky

Platnost Poukazů na zdravotnické prostředky se mění z 90 dnů na 30 dní. Dřívější doba platnosti 3 měsíce od 26. 5. 2021 neplatí.

Lhůta pro uplatnění poukazu je zkrácena z 90 na 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak. S účinností od 26. 5. 2021 se v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. mění doba možnosti uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků. Nově lze poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit jen do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku.

Poukazy vystavené do 25. 5. 2021 lze uplatnit dle původní legislativní úpravy do 90 dnů od jejich vystavení. 
Podrobnosti najdete na stránkách VZP ČR.

V případě, že potřebujete poradit v těžké sociální nebo finanční situaci, můžete se obrátit na naši Sociální poradnu na telefonním čísle +420 734 647 844 nebo na e-mail %hpz5b4WHmnw-Zc4Ys.