Audiovizuální komunikace pro osoby se sluchovým postižením

23. října 2020
Audiovizuální komunikace pro osoby se sluchovým postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Vám předkládá anonymní dotazník skupiny dobrovolníků. Ti se snaží vyvinout jednoduchý nástroj, který by zjednodušil osobám se sluchovým postižením audiovizuální komunikaci.Vážení přátelé,

v tomto ODKAZUm posíláme dotazník na spotřebitelský průzkum. Dotazník se vyplňuje anonymně, to znamená, že tam neuvádíte žádné svoje osobní údaje. Dotazník vypracovala skupina dobrovolníků, kteří se snaží vyvinout jednoduchý nástroj, který by zjednodušil osobám se sluchovým postižením audiovizuální komunikaci. Jedná se o projekt zaměřený na vývoj software, který by měl pomáhat lidem, kteří komunikují pomocí znakového jazyka. Průzkum má sloužit k tomu, aby se tvůrci software přesvědčili, že bude o něj zájem.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR