Výzkum vývoje jazyka u dětí s kochleárním implantátem

15. listopadu 2023
Výzkum vývoje jazyka u dětí s kochleárním implantátem

Zapojte se do studie, která probíhá na půdě Filozofické fakulty UK a Psychologického ústavu AV ČR. Získané informace pomohou zjistit, jak vývoj jazyka u těchto dětí probíhá, a využít je v praxi. 

K zapojení do výzkumu použijte tento ODKAZ nebo QR uvedený níže na letáčku.

Letáček_Dovyko_KI