Interaktivní výstava Lidé odvedle

16. února 2023
Interaktivní výstava Lidé odvedle

Regionální muzeum v Litomyšli připravilo zajímavou interaktivní výstavu Lidé odvedle, která návštěvníkům unikátním způsobem přibližuje každodenní život hendikepovaných.

Život lidí s postižením se tu prezentuje interaktivně, dětští i dospělí návštěvníci mají možnost si jeho úskalí vyzkoušet doslova na vlastní kůži. 
Výstava trvá do 19. března 2023.

Výstava jako výlet plný překážek

Výstava_Litomyšl 2Podtitul „Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem“ vystihuje formu prezentace výstavy. Návštěvníci v ní vyrazí na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici proto nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.

Výstava_Litomyšl 5Výstava je rozdělena do několika etap, věnovaných jak
různým úkonům, tak jednotlivým zdravotním znevýhodněním. Mimo jiné se tu návštěvníci seznámí se světem lidí se sluchovým postižením a vyzkouší si zásady správně komunikace s neslyšícími. 

Svět neslyšících

V části výstavy věnované životu se sluchovým postižením je možné si například vyzkoušet simulaci sluchové ztráty či různých druhů tinnitu. Na videu s tlumočníkem Jaroslavem Švagrem je krátký trénink odezírání a porozumění českému znakovému jazyku. K prohlédnutí je i tablet s automatickým přepisem.

Výstava_Litomyšl 4     Výstava_Litomyšl 1                         

Na ztvárnění výstavy se podíleli přední specialisté na pomoc hendikepovaným lidem. Celou expozici bezplatně zapůjčuje a instaluje Nadace Sirius, která se už více než dvanáct let systematicky věnuje problematice ohrožených a znevýhodněných dětí.

Zdroj: Regionální muzeum v Litomyšli
Fotografie: Regionální muzeum v Litomyšli a SAS Pardubice