Výjimka z povinného nošení roušek

20. listopadu 2020
Výjimka z povinného nošení roušek

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření ohledně nošení roušek. Žáci a studenti se sluchovým postižením mohou využít výjimku z tohoto opatření.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření s účinností od 18. listopadu 2020, kde je uvedeno:

,,Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.“

Tato výjimka velmi usnadní vzdělávání žáků nebo studentů se sluchovým postižením, jež jsou odkázáni na odezírání, které nebylo s použitím roušek možné.

Celý text mimořádného opatření naleznete ZDE