V SAS Pardubice mají nový komunikační program Grid 3

7. dubna 2021
V SAS Pardubice mají nový komunikační program Grid 3

Od nadace Život dětem jsme získali finanční příspěvek na zakoupení počítačového programu Grid 3 od firmy Spektra v.d.n. Díky programu mohou komunikovat i osoby, které vzhledem svému zdravotnímu postižení nemohou komunikovat mluvenou řečí nebo mluví jen ve velmi omezené míře.

 

Funkční komunikace s klienty je klíčovým aspektem naší práce. Kolegyně ze Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi Pardubice se proto rozhodly podat žádost o finanční dar nadaci Život dětem
Nadace vyhověla naší žádosti
a díky jejich finanční pomoci ve výši 18 400 korun jsme tento program mohli zakoupit na naše pracoviště v Pardubicích.

Díky programu Grid 3 zakoupit je komunikace u osob, které v důsledku zdravotního postižení nemohou komunikovat mluvenou řečí nebo mluví jen ve velmi omezené míře, zprostředkována nejen pomocí obrázků s hlasovým výstupem, ale také formou textové komunikace, která je také součástí programu. Program obsahuje i obrázkový komunikátor, jehož obsluhu zvládnou i děti.

Grid 3     Grid 3

Počítačový program Grid 3 je pro SAS Pardubice významným pomocníkem při komunikaci ztížené vlivem sluchového deficitu. Pořízení programu nám tak umožní snadnější komunikaci s dětmi, které mluví jen v omezené míře nebo se dorozumívají prostřednictvím znakového jazyka.

Moc děkujeme Životu dětem, o.p.s. za poskytnutí daru.