V Praze se navracíme k on-line službám

18. září 2020
V Praze se navracíme k on-line službám

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci se v Praze navracíme
k poskytování našich služeb pouze on-line.

 

 

Vážení klienti,

ačkoli neradi, musíme se v Praze – vzhledem k výrazně zhoršené epidemiologické situaci – vrátit k modu on-line konzultací. Vaše poradkyně se s Vámi individuálně domluví na dalším postupu tak, aby konzultace byla pro Vás přínosná a bezpečná zároveň.

Poskytování služeb v Pardubicích, v Olomouci a v Ostravě zatím není nijak limitováno, jen je samozřejmostí důslednější prevence v podobě dezinfekce, roušek, mytí rukou a větraných prostor.

Věříme, že vlastní zodpovědností, sdílením informací, rychlou prevencí a silným optimismem se nám podaří všechny nepříjemnosti zvládnout bezpečně a v klidu.

Děkujeme Vám za pochopení, spolupráci i sounáležitost.

za tým Tamtamu
Jana Fenclová
ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.