Tamtam získal ocenění v Pardubickém kraji

22. června 2021
Tamtam získal ocenění v Pardubickém kraji

Centrum pro dětský sluch Tamtam získalo ocenění Nezisková organizace roku 2020, které mu udělil Pardubický kraj spolu Koalicí nevládek Pardubicka. 

Už podesáté vyznamenal Pardubický kraj spolu s Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP) dobrovolníky z řad občanů, neziskové organizace a odpovědné firmy, které v roce 2020 přispěly k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v kraji.

Oceněno bylo pět neziskových organizací, deset odpovědných firem a deset dobrovolníků, které vybrala z došlých nominací nezávislá komise složená ze zástupců neziskového, podnikatelského a veřejného sektoru. Uděleno bylo i sedm speciálních cen členů výběrové komise. Všichni dostali mimo jiné dřevěnou plaketu „Srdce na dlani“, kterou vyrobili v sociálně terapeutické dílně Domova na zámku Bystré. 

Tamtam_Oceneni PCE kraj a KONEP

Za rok 2020 bylo oceněno pět organizací. Pro všechny je společné, že se věnují hlavně poskytování pomoci v sociální oblasti. Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska poskytuje zázemí ženám a matkám s dětmi. Centrum pro dětský sluch Tamtam zajišťuje podporu a pomoc rodinám se sluchově postiženými dětmi. Obecně prospěšná společnost SKP-CENTRUM zajišťuje službu Intervenčního centra poskytujícího pomoc obětem domácího násilí. Oblastní Charita Pardubice se už řadu let věnuje pomoci potřebným, především lidem ve zdravotní, sociální, hmotné i duchovní nouzi. A Rodinné Integrační Centrum pomáhá a podporuje rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra.

Nominovat na ocenění za rok 2021 bude možné opět od září. Více informací o oceňování dobrovolníků, neziskovek a firem lze najít na webu www.nevladky.cz.

Zdroj: Helpnet
Foto z předávání: CDS Tamtam