Tamtam se zapojí do Týdne rané péče

31. října 2021
Tamtam se zapojí do Týdne rané péče

Tamtam se zapojuje do 14. ročníku osvětové kampaně Týden rané péče®, která proběhne v termínu od 1. do 7. listopadu. Sloganem pro letošní rok je Slovo „NEJDE“ neexistuje.

Narození dítěte s postižením je náročná životní situace, vyžadující od rodičů mnohá obtížná rozhodnutí, která se jim raná péče snaží ulehčovat. Slogan Slovo "NEJDE" neexistuje zastupuje rodičovskou sílu a odhodlání všechny překážky překonat a podpořit vývoj dítěte. Cílem rané péče je, aby rodina s dítětem s postižením žila plnohodnotný běžný život a měla rovnocenný přístup ke všem životním příležitostem jako kdokoli jiný.

V rámci Týdne rané péče poskytovatelé služby pořádají mnoho akcí, jejichž cílem je informovat laickou a odbornou veřejnost o možnostech podpory rodin dětí s postižením, posílit nterdisiplinární spolupráci napříč příbuznými resorty sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství a iniciovat diskusi o systému rané péče v ČR na úrovni krajských a ministerských úředníků.

Více v tiskové zprávě.

Obě pracoviště Rané péče Tamtam v Praze a Olomouci připravily zejména informační akce a workshopy pro studenty speciální pedagogiky a setkání rodin s dětmi se sluchovým postižením, zároveň se účastní také dalších aktivit, pořádaných jinými poskytovateli rané péče.

Slogan kampaně zapůjčila hudební skupina Mirai, která se také stala patronem kampaně.
Více informací o kampani Týden rané péče se dozvíte také na www.tydenranepece.cz.

Zdroj a foto: Společnost pro ranou péči, z.s.