Tamtam se připojil ke kampani Týden rané péče

14. listopadu 2022
Tamtam se připojil ke kampani Týden rané péče

CDS Tamtam se připojil k osvětové kampani Týden rané péče. Své služby představil studentům.

Raná péče Čechy a Raná péče Morava a Slezsko, ale i naše další služby, otevřely své dveře studujícím. Posluchači různých oborů, například budoucí speciální pedagogové nebo logopedi, se v rámci osvětové kampaně přišli podívat, jak to děláme právě u nás.

FOTOGALERIE

V rané péči jim naše poradkyně ukázaly, jak pracujeme s malými klienty a jejich rodinami. Mohli si vyzkoušet i orientační vyšetření sluchu. Kolegyně ze sociálně aktivizačních služeb jim představily své programy pro děti i rodiče, studenti nahlédli i do našich multismyslových místností snoezelen. Navštívili i naši knihovnu se specializovaným fondem, která sdružuje literaturu o sluchovém postižení. Určitě ji využijí při psaní svých závěrečných prací. 

Věříme, že si studenti z návštěvy Tamtamu odnesli spoustu zajímavých poznatků, které jednou využijí ve své profesi. Sami studenti hodnotili exkurzi po našich pracovištích jako velmi přínosnou. A kdo ví, třeba mezi nimi byli i naši budoucí kolegové.