Tamtam s rodiči vyjel na týdenní pobyt do Srbska

20. června 2022
Tamtam s rodiči vyjel na týdenní pobyt do Srbska

Náš každoroční pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením se v Srbsku uskutečnil už v prvním červnovém týdnu. 

Rodiny, které přijely, byly plné očekávání a otevřeny novým zážitkům a informacím, které jim pomohou lépe se orientovat v jejich situaci.

Prohlédněte si naši FOTOGALERII.

Týden jsme využili beze zbytku. Pro rodiče byly naplánovány nejrůznější besedy a přednášky, během nichž získávali nové poznatky a odborníků se mohli ptát na vše, co je aktuálně zajímá.  Vše o kochleárních implantátech jim řekl Ing. Lukáš Bauer, jak na logopedické problémy poradila Mgr. Petra Kopecká, základní znaky a svět Neslyšících zase představili pozvaní hosté - psycholožka Mgr. Kristýna Pánková – Kratochvílová, lektor znakového jazyka Jan Wirth a také Mgr. Dominika Graupnerová z naší pražské SAS.

Během přednášek a povídání se dětem věnovaly poradkyně a sociální pracovnice Tamtamu. Společně s dětmi chodily na procházky kolem řeky Berounky, na hřiště nebo navštěvovaly koně v nedalekém výběhu. Letošní pobyt byl bez pláče. :-) Ani jedno z dětí nesmutnilo, když se na chvíli odloučilo od rodičů a všechny si společný čas užívaly.

Součástí našeho pobytu jsou i individuální programy, které rodiny mohou využít a zúčastnit se jich spolu se svými dětmi. Vybírat mohli z pestré nabídky, která zahrnovala vyzkoušení rezonanční kolébky, individuální cvičení logopedie, vyšetření sluchu nebo využití nahrávek při videotréninku. Kolegyně ze SAS si připravily skupinové programy vždy podle věku dětí a tam se věnovaly práci v kolektivu.

Po večeři a poté, co se děti uložily ke spánku, program pokračoval dalšími diskuzemi na nejrůznější témata. Jedním z nich bylo například povídání „Rodina s dítětem se sluchovým postižením“ s PhDr. Ing. Ivou Jungwirthovou. Pak už měli rodiče čas pro sebe. Často ho využili posezením v restauraci, kde si při neformální zabávě dál vyměňovali své zkušenosti s výchovou dětí se sluchovým postižením. 

Jednou z tradic našeho pobytu je i výlet k poutnímu místu do Sv. Jana pod Skalou vzdáleného asi 5 km. Rodiče si s ohledem na své děti mohli zvolit, zda se vydají pěšky nebo na místo dojedou autem. V cíli na děti čekaly zábavné aktivity, nejvíce je zaujala slack line nebo chytání dřevěných rybiček. A nechybělo ani občerstvení. No, kdo by odolal čerstvému na ohni opečenému špekáčku! :-)

Poslední večer se vždy hodnotí, a tak tomu nemohlo být jinak i na našem pobytu. Rodiče s námi sdíleli, co všechno jim pobyt dal a s jakými pocity se budou vracet domů. Díky jejich zpětným vazbám můžeme dál pracovat na zlepšování práce celého týmu Tamtamu a především dalších ročníků pobytů pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením.

Rodiče i děti byli výborní, skvělou práci odvedli i zaměstnanci Tamtamu, za což jim patří dík. Už se všichni těšíme na další rok.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví a Nadace J&T.

Nadace JT logo         MZČR-1            

Text: Rozálie Hlavicová a Dominika Havlíčková, poradkyně Rané péče Čechy
Fotografie: CDS Tamtam