Tamtam získal od Foxconnu příspěvek na audiometr

9. března 2021
Tamtam získal od Foxconnu příspěvek na audiometr

Tamtam získal od Foxconnu finanční příspěvěk 30 000 korun. Stane se základem pro zakoupení audiometru s linkovým výstupem do volného pole, který umožňuje orientační vyšetření porozumění zvukům a řeči u dětí i dospělých s kompenzačními pomůckami. 

Centrum pro dětský sluch Tamtam v rámci poskytovaných služeb nabízí svým klientům orientační vyšetření sluchu. Technické vybavení se na jednotlivých pracovištích (Praha, Olomouc, Ostrava a Pardubice) liší. Pracoviště Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Pardubicích má například zatím k dispozici pouze přenosný audiometr SENTI. Ten ale neumožňuje získat ziskovou křivku porozumění zvukům a řeči osobám se sluchadly či kochleárním implantátem.AudiometrKolegyně ze SAS Pardubice se proto rozhodly zapojit do soutěže X-DAY společnosti FOXCONN a podaly žádost na pořízení audiometru s linkovým výstupem do volného pole, který umožňuje orientační vyšetření porozumění zvukům a řeči u dětí i dospělých s kompenzačními pomůckami.

Z osmdesáti přihlášených projektů se ten náš dostal mezi dvacet finalistů. Osobní prezentace se konala v sobotu 27. února 2021 a v odborné komisi zasedli radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola, zastupitelka města Kutné Hory Ing. Kateřina Daczická, náměstek primátora města Pardubice Mgr. Jakub Rychtecký a manažer PR a marketingové komunikace Foxconnu Ing. Pavel Kožený.

Foxconn X_Day_2021_PARDUBICE_27_2_2022

Nebudeme napínat: Mezi pardubickými finalisty jsme se výší příspěvku umístili na krásném třetím místě a získali jsme finanční podporu 30 000 korun! Do konečné částky na pořízení audiometru nám sice ještě peníze chybí, ale podpora z Foxconnu tvoří výborný základ, za který moc děkujeme!

Foto: Archiv FOXCONN
http://www.foxconn.cz/x-day-sance-pro-tve-sny-a-potreby/