Symbol ano nebo ne?

1. prosince 2020
Symbol ano nebo ne?

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku na téma "Prevence konfrontace (ataku) ze strany veřejnosti u dětí se sluchovým postižením". Chceme zahájit diskuzi týkající se symbolu, který by dal okolí na první pohled najevo, že jeho nositel se potýká s vadou sluchu. 

Dotazník na téma "Prevence konfrontace (ataku) ze strany veřejnosti u dětí se sluchovým postižením" je součástí bakalářské práce studenta Masarykovy univerzity Roberta Konečného. V ní by se rád zaměřil na tvorbu grafického symbolu, který by mohl veřejnost příjemnou,  zajímavou či vtipnou formou upozornit na skutečnost, že jeho nositel má sluchové postižení.

Okolo symbolu tohoto charakteru se vedou diskuze, někomu může připadat zcela nevhodný, někdo jiný by naopak podobnou iniciativu uvítal. My se ptáme přímo rodičů dětí se sluchovým postižením, jestli někdy cítili potřebu takový symbol využít a v jaké podobě by se jim zdál funkční a třeba i hezký.

Děkujeme za spolupráci!

Dotazník k vyplnění najdete tady.