Společně se navracíme k běžnému poskytování služeb

2. července 2020
Společně se navracíme  k běžnému poskytování služeb

Vážení rodiče,
máme za sebou měsíc postupného společného návratu k běžnému poskytování služeb organizace Tamtam.

 

 

Postupujeme nadále v souladu s obecnými postupy vlády a státní správy, zejména MZ ČR a MPSV, které stále sledujeme a reagujeme na ně. V návaznosti na to tedy můžeme současná opatření dále uvolňovat a vracet se k nim, kdykoli se situace ohledně epidemiologické situace změní. Sledujeme aktuální ohniska nákazy a opatření budeme uplatňovat zejména v těchto lokalitách. 

Konkrétní podmínky před uskutečněním konzultací u Vás doma nebo u konzultací a skupinových setkání na pracovištích služeb organizace si dojednáváme i nadále vzájemně spolu s Vámi, podle vašich potřeb a požadavků. Na jejich konkrétní podobě se můžete dohodnout společně s pracovnicemi  služeb tak, aby pro Vás a pro Vaše děti byly naše konzultace  přínosné,  a zároveň příjemné a bezpečné.
I nadále je z Vaší strany vůči službám organizace důležité potvrzení neexistence infekčních příznaků nebo karantény členů rodiny v čestném prohlášení

V rámci služeb organizace jsou Vám i nadále k dispozici dezinfekční a ochranné prostředky (jednorázové roušky, ochranné štíty, jednorázové rukavice), kdy dle Mimořádného opatření MZ ze dne 29. června  2020, s účinností od 1. července 2020 platí i nadále povinnost  nosit ochranné prostředky dýchacích cest  (nos, ústa)  ve vnitřních prostorách služeb, tzn. při ambulantní formě poskytování služeb. V platnosti zůstávají také hygienická doporučení (venkovní prostředí, větrání, rozestupy atd.).

Situaci i nadále monitorujeme, a služby organizace Tamtam jsou tak připraveny reagovat dle aktuální situace na další uvolňování, případně i zachování, zpřísnění dosavadních bezpečnostních pravidel.

Prosíme, abyste se v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností obraceli na svou klíčovou pracovnici, poradkyni rané péče nebo na vedoucí služeb.

Děkujeme Vám za využívání našich služeb
a přejeme Vám a Vašim rodinám krásné léto!

Váš Tamtam