Setkání služeb rané péče Moravskoslezského kraje

20. června 2022
Setkání služeb rané péče Moravskoslezského kraje

V pátek 17. 6. 2022 proběhlo u nás na Pekařské v Olomouci setkání služeb rané péče  Moravskoslezského kraje. 

Pozvání přijaly zástupkyně raných péčí Slezské diakonie (Poradna rané péče MATANA, Lydie Český Těšín, Raná péče Salome a Eunika Karviná), Společnosti pro ranou péči Ostrava, ALFI a Sociálních služeb města Havířova. 

Setkání RP_Olomouc

Zástupkyně těchto organizací se sešly znovu po roce. V přátelské a příjemné atmosféře si navzájem vyměnili své zkušenosti z praxe a v diskusi probraly, co se za rok událo a změnilo. Dotkly se i tématu, který aktuálně trápí mnoho raných péčí - kapacita sociálních služeb a dlouhé pořadníky vstupu do služby.

Setkání RP_Olomouc

Kolegyně z jiných organizací si také prohlédly naše nové prostory. A kdo měl zájem, mohl podstoupit i orientační zkoušku sluchu (VRA). 

Setkání RP_Olomouc

Budeme se těšit zase za rok.

Text a foto: poradkyně Rané péče Morava a Slezsko