Pohádky, které můžete podpořit

25. listopadu 2020
Pohádky, které můžete podpořit

Naše oblíbená muzikoterapeutka Markéta Havlová, s níž se někteří z vás setkávají v naší pardubické SASce, vydává knížku s autorskými písničkami.

Speciální pedagožka Mgr. Markéta Havlová opakovaně vede muzikoterapeutická setkání dětí, ale i rodin. A nyní vydává knížku s autorskými písničkami s krásným názvem Příběhy měsíční duhy. 
 
Do svých autorských pohádek po konzultaci s Tamtamem zakomponovává i znaky z českého znakového jazyka. Rádi bychom proto její krásný projekt podpořili. 
 
K vydání knížky můžete přispět i každý z Vás, a to prostřednictvím portálu HitHit na tomto odkazu: 
 
Zaslané finanční prostředky jsou po celou dobu uloženy na chráněném účtu organizace Hithit. Nedosáhne-li se ve stanovém termínu částky potřebné na realizaci, vydání knihy se touto formou neuskuteční. V tom případě se peníze vrací všem, kteří nějakou částku poslali. 
 
Děkujeme Vám.
Váš Tamtam 
 
Chcete se dozvědět více o tom, co je to muzikoterapie a jak pomáhá dětem se sluchovým postižením? Pak si přečtě ČLÁNEK na našem portálu.