Novinky v ošetřovném

27. března 2020
Novinky v ošetřovném

Vážení klienti,
dovolte nám představit Vám nová pravidla pro ošetřovné, která se v důsledku aktuální situace změnila.

Nově mohou rodiče pobírat ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších zařízeních pro děti a dále po dobu uzavření některých sociálních služeb pro zdravotně postižené. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a také rodiče, kteří pečují o starší děti se zdravotním postižením navštěvující školu. Stejný nárok na ošetřovné mají také osoby, kteří z důvodu uzavření některých sociálních služeb, pečují o osobu se zdravotním postižením (alespoň v I. stupni závislosti), se kterou sdílí domácnost.

V péči se mohou vystřídat dva pečující dle potřeby vícekrát a neomezeně. V praxi to vypadá tak, že se rodiče/pečující mohou domluvit, který z nich bude s dítětem/zdravotně postiženým doma a který bude chodit do práce, po nějaké době se mohou vyměnit.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Jakmile mimořádná opatření pominou, uvedou se v platnost původní pravidla. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Tiskopisy jsou ke stažení na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení: https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly- .

Rodič/pečující na vyžádání obdrží od zařízení tiskopis, který vyplněný a podepsaný (v dokumentu část B) předá či elektronicky zašle svému zaměstnavateli.  V souvislosti s tím, že je nyní možné, aby se rodiče/pečující střídali, je každý z nich povinen po skončení kalendářního měsíce dodat zaměstnavateli tiskopis "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve kterých o dítě/osobu pečoval. Za dny, kdy chodil do práce dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.
Tento dokumentech naleznete zde:
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz?inheritRedirect=true.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 734 674 844 nebo na emailu %hpz5b4WHmnw-Zc4Ys

Mgr. Sabina Klegová
vedoucí Sociální poradny pro osoby se zdravotním postižením a jejich blízké