Neslyšící slyšícím

14. února 2020
Neslyšící slyšícím

Strach, ostych, neznalost vhodného způsobu komunikace. Existuje mnoho důvodů, kvůli kterým slyšící děti neoslovují své neslyšící vrstevníky...

V Muzeu hlavního města Prahy proto pravidelně pořádáme workshopy, během kterých se mohou neslyšící děti dozvědět užitečné informace o komunikaci s neslyšícími. Učíme prstovou abecedu, zkoušíme si znaky, představujeme zásady správné komunikace. A zbavujeme děti strachu z neznámého.

Cílem workshopu je představit dětem svět neslyšících a ubezpečit je, že i bez sluchového vnímání je možné komunikovat. Během workshopu se děti aktivně zapojují a zjišťují, že svět neslyšících je plný zajímavostí a že díky troše ohleduplnosti nemusí mezi slyšícími a neslyšícími vznikat žádné bariéry.

Workshop dětem předal především základní pravidla komunikace s neslyšícími. Děti pochopily, že zvyšování hlasu nepomůže, jak mohou neslyšící upozornit, že s nimi chtějí komunikovat a taky co je prstová abeceda, znakový jazyk nebo třeba odezírání.

Neslyšící slyšícím

Děti si během workshopu vyzkoušely všechno na vlastní kůži. Naučily se pozdravit a představit se pomocí znaků, vyzkoušely si dorozumívání skrze prstovou abecedu a zahrály si několik zábavných her, aby si ji procvičily. Během odezírání pochopily, co všechno může tuto metodu narušovat, a díky aplikacím Tamtamu se naučily základní znaky. Zjistily také, že se dá neslyšícím zprostředkovat hudba nebo třeba divadlo a uvědomily si, že neslyšet znamená být jen trošku jiný.

Jedním z poslání Centra pro dětský sluch Tamtam a Infomačního centra rodičů a přátel sluchově postižených je šíření osvěty a není důvod nezačít s ní právě u dětí ve školním věku. Děti jsou velmi vnímavé, a pokud si v brzkém věku uvědomí, že sluchové postižení nemusí představovat problém, mohou být k neslyšícím otevřenější celý život.

Neslyšící slyšícím

Děkujeme dětem, které se workshopu zúčastnily. Projekt je realizován každý první čtvrtek v měsíci a bližší informace jsou dostupné na webu Muzea hlavního města Prahy. Přihlásit se mohou všechny školy, které se o svět neslyšících zajímají.