Moneta podpořila náš projekt Komunikace hrou

25. dubna 2023
Moneta podpořila náš projekt Komunikace hrou

Díky společnosti Moneta Money Bank, a. s. jsme nakoupili pomůcky pro práci se sluchově postiženými dětmi.

Společnost Moneta Money Bank, a. s. podpořila náš projekt s názvem Komunikace hrou částkou 75 000 Kč. Grant je určen na nákup pomůcek pro práci s dětmi se sluchovým postiženým. 

Moneta_hračky (2)

Z daru zakoupíme pro 5 pracovišť CDS Tamtam pomůcky zaměřené na rozvoj komunikačních, sociálních a rozumových dovednosti či smyslového vnímání u dětí se sluchovým postižením. 

Moneta_hračky (1)

Projekt je právě v realizaci. Naše kolegyně i klientské rodiny už pracují s novými pomůckami, jako jsou například hry, knihy či karty. Zároveň se mohou těšit na spoustu dalších.