Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě („Izolačka“)

29. března 2021
Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě („Izolačka“)

Byla vám nařízena karanténa nebo izolace? Pak máte nárok na mimořádný příspěvek, který vyplácí zaměstnavatel. Přečtěte si více.

Co to je "izolačka"?

Jedná se o mimořádný příspěvek, který zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa nebo izolace.

Příspěvek je vyplácen za prvních 14 dní karantény.

Slouží k náhradě příjmu zaměstnance.

Platnost Izolačky

Izolačka je platná od 1. března do 30. dubna 2021.

Pro koho?

Pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu:

  • Infekčního onemocnění Covid 19
  • Osobě bez příznaků s rizikovým kontaktem

Jaký je rozdíl mezi karanténou a izolací?

Karanténa – oddělení osoby, která nemá příznaky onemocnění, ale byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních osob, aby se nákaza dále nešířila.

Izolace – oddělení osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo se u ní projevily příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob.

Co je třeba?

Lékař vám musí vystavit eNeschopenku.

Musí zaměstnanec o Izolačku požádat?

Nemusí. Izolačka je vyplácena automaticky, pokud zaměstnanec nahlásil zaměstnavateli nařízenou karanténu nebo izolaci a má vystavenou eNeschopenku (na karanténu nebo správnou diagnózu nemoci, ze které izolace vyplývá).

Kdy je Izolačka vyplacena?

Zaměstnanec tuto náhradu mzdy obdrží s následující výplatou.

Ohledně poskytnutí dalších informací nebo s vyřízením žádostí Vám pomůže Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké, kterou můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 734 674 844 nebo na emailu socpor@tamtam.cz.

Zdroj:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolacka-postupy-lekaru-a-zamestnavatelu
https:/www.mpsv.cz/web/cz/izolacka
Ilustrační foto: Pixabay