Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19

24. října 2020
Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19

Dostali jste se kvůli koronaviru do mimořádně tísnivé finanční situace? Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí okamžitou pomoc.

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP COVID-19). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. 

Podrobné informace a on-line formulář žádosti o dávku najdete na portálu MPSV.

Zdroj a foto: MPSV