Informace pro voliče se zdravotním postižením

22. září 2021
Informace pro voliče se zdravotním postižením

Ministerstvo vnitra učinilo kroky k zajištění snadnější přístupnosti voleb pro osoby se zdravotním postižením. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.

1. Vzory hlasovacích lístků v elektronické podobě
Na internetových stránkách Ministerstva vnitra jsou vyvěšeny vzory všech sad hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny uvedené ve formátu PDF, který je přístupný z hlediska hlasového odečítače.
Vzory hlasovacích lístků (2021) - Volby (mvcr.cz)

2. Videa v českém znakovém jazyce pro neslyšící
Na základě spolupráce se společností Deaf Friendly byla vytvořena videa v českém znakovém jazyce obsahující informace z informačního letáku, který je součástí každé sady hlasovacích lístků a informuje voliče o způsobu hlasování v konkrétních volbách. Tato videa jsou uveřejněna na internetových stránkách MV.

V českém znakovém jazyce je zpracována i informace o možnostech hlasování pro voliče, kteří jsou v izolaci nebo karanténě kvůli onemocnění covid-19.
Video pro neslyšící - informační leták (2021) - Volby (mvcr.cz)

3. QR kódy na informačních letácích
Každá sada hlasovacích lístků pro tyto volby obsahuje i informační leták pro voliče o způsobu hlasování. Na informačním letáku jsou uvedeny tři QR kódy, které odkazují na vzory hlasovacích lístků, videa v českém znakovém jazyce pro neslyšící a informace pro voliče o možnostech hlasování, pokud jsou v izolaci nebo karanténě kvůli onemocnění covid-19.

4. Informační letáky ve snadno srozumitelné podobě (snadné čtení)
Na základě spolupráce se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, byl informační leták, který je součástí každé sady hlasovacích lístků a informuje voliče o způsobu hlasování v konkrétních volbách, zpracován i v přístupné snadno čitelné podobě. Takto zpracovaná informace pro voliče je rovněž uvedena na internetových stránkách MV a bude uveřejněna i po linii Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Takto je zpracována
i informace o možnostech hlasování pro voliče, kteří jsou v izolaci nebo karanténě
kvůli onemocnění covid-19.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021) - Volby (mvcr.cz)