Hlasujte pro náš projekt v Tesco výzvě

20. ledna 2022
Hlasujte pro náš projekt v Tesco výzvě

Naše Raná péče Morava a Slezsko je zapojena do programu obchodního řetězce Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme. Pro jejich projekt můžete hlasovat v obchodních domech OC Haná Olomouc a v Litovli.

Projekt je součástí programu Vy rozhodujete, my pomáháme, jehož prostřednictvím Nadační fond Tesco rozděluje 5 040 000 korun 270 organizacím po celém Česku, a podporuje tak projekty, které pomáhají místním komunitám.
Raná péče Morava a Slezsko by v případě výhry za získané prostředky zakoupila 2 iPady, díky nimž by pomáhala rozvíjet komunikační dovednosti neslyšících dětí.

Hlasování probíhá od 17. 1. - 13. 2. 2022. přímo v prodejně v obchodním domě OC Haná Olomouc a v obchodním domě v Litovli, kdy za každý nákup zákazník obdrží žeton, který následně vhodí do hlasovacích boxů. 

Náš projekt nese název KOMUNIKACE HROU
U dětí se sluchovým postižením se spontánně nerozvíjí řeč. Pokud se s dětmi nepracuje, jejich vývoj se zpomaluje. Naším úkolem je pomoci dětem a rodičům rozvíjet komunikační dovednosti, aby se děti mohly vyvíjet stejným tempem jako slyšící vrstevníci. K tomu využíváme mnoho pomůcek. V současné době jsou dostupné aplikace, které pomáhají rozvíjet důležité dovednosti sluchově postižených dětí - znakování, mluvení, slyšení, orientaci v prostoru. K jejich využívání však potřebujeme technické vybavení. Z daru proto zakoupíme 2 iPady, které budeme využívat při práci s neslyšícími dětmi.

Více o programu naleznete na stránkách Tesca.
Foto: Tesco