Čtyři dohody

4. února 2020
Čtyři dohody

Oslavy 30. výročí založení Tamtamu symbolicky zahájilo představení Jaroslava Duška Čtyři dohody.

Moudrost starých Toltéků, kterou představuje kniha Miguela Ruize Čtyři dohody, má mnoho možností výkladu. Dohody jsou formulovány jako jakési vodítko a každý v nich může najít tu pravou moudrost, kterou v dané fázi svého života hledá. Jaroslav Dušek lidem přibližuje toltéckého dohody již patnáct let. Řada z nich byla díky Tamtamu tlumočena do znakového jazyka a zpřístupněna tak neslyšícím divákům.

Čtyři dohody bývají často označované jako praktický průvodce osobní svobodou. Snaží se motivovat publikum k tomu, aby bylo otevřenější, ohleduplnější a nezapomínalo na to, jak mohou některé činy ovlivňovat ostatní.

Také Tamtam se snaží vést veřejnost  k ohleduplnosti a podávat pomocnou ruku těm, kteří ji  potřebují. Snaží se zvyšovat povědomí o sluchovém postižení, které se nemusí stát v životě nepřekonatelnou překážkou. I dítě se sluchovým postižením může prožít plnohodnotný život, pokud je mu od počátku věnována správná péče. To, že neslyší, ho dokonce může v určitém směru obohatit. Jak zmínil Jaroslav Dušek během svého představení: „Znakový jazyk lze neslyšícím jen závidět, významy znaků jsou jedinečné. Jsou lepší než významy, které jednotlivým slovům přiřadil člověk sám. Znaky se musely nějak vyvinout, něco znamenají samy o sobě a tak může být rozhovor neslyšících často mnohem bohatší než rozhovory běžné.“

Představení se uskutečnilo v klubu Lávka a zajištěn byl také simultánní přepis mluvené řeči do textu, o který se postarala Česká unie neslyšících. Do českého znakového jazyka tlumočily Naďa Hynková Dingová a Kateřina Červinková Houšková, které svým projevem neslyšícím divákům zajistily plnohodnotný kulturní i duševní zážitek.