Covid-19 - novinky v oblasti očkování a ošetřovném

13. května 2021
Covid-19 - novinky v oblasti očkování a ošetřovném

Potřebujete-li pečovat o nemocného člena domácnosti, máte nárok na ošetřovné. Nyní můžete tuto dávku čerpat, aniž by byl některý člen domácnosti nemocný, a to z důvodu uzavření škol a školek.

Podmínky čerpání se stále mění s tím, jak se školy uzavírají, otevírají, nastavují stále jiná pravidla pro výuku atd.

V současné době byla pro některé žáky zavedena rotační výuka. Jeden týden školní zařízení navštěvovat smějí, jeden týden mají výuku distanční. Jak je to tedy s ošetřovačkou? Kdy je možné ji čerpat a kdy ne?

Nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. V případě, že se rodiče rozhodnou dítě do školy v době, kdy je mu výuka umožněna, nedávat (např. nechtějí nechat dítě testovat, dítě má sníženou imunitu a bojí se o jeho zdraví), nárok na tuto dávku nemají. Výjimku mají děti se středním nebo těžkým mentálním postižením, nebo se souběžnými postiženími více vadami nebo poruchou autistického spektra, pokud jim nemůže být ze zdravotních důvodů proveden antigenní test. Podmínkou je, že lékař tuto skutečnost potvrdí.

Od 3. května do 15. června 2021 se k očkování proti covid-19 budou moci přes centrální rezervační systém registrovat osoby pečující – osoby, které jsou vedeny v systému Úřadu práce ČR, jako osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči.

Přehledné informace naleznete v přehledném letáku.

Informace ve znakovém jazyce ZDE.

Ohledně poskytnutí dalších informací nebo s vyřízením žádostí Vám pomůže Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké, kterou můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 734 674 844 nebo na e-mailu socpor@tamtam.cz.