Informační důchodová aplikace ČSSZ

20. srpna 2021
Informační důchodová aplikace ČSSZ

Chcete získat aktuální informace o svých důchodech online? Podívejte se na novou aplikaci ePortálu České správy sociálního zabezpečení IDA, která vám poskytne přehledné a srozumitelné informace ohledně vašeho dosud evidovaného počtu let důchodového pojištění.

Služby IDAslouží především k zodpovězení základních otázek, tj. zda jsou v databázi ČSSZ evidovány všechny informace, zda budete mít nárok na starobní důchod, od kdy a jak vysoký by mohl být. Zároveň odpoví na otázku, co ještě musíte splnit pro nárok na starobní důchod, tj. zejména kolik let vám chybí k dosažení důchodového věku nebo pro získání potřebné doby pojištění.

K zodpovězení všech těchto otázek využívá IDA údaje o dobách pojištění uložených v evidenci ČSSZ. Některé informace o chybějících dobách pojištění můžete také doplnit přímo vy.

Služba IDA neprovádí výpočet výše starobního důchodu do budoucna. Pracuje s informacemi o dosavadních výdělcích a získaných dobách pojištění konkrétního pojištěnce. Na základě takto získaných údajů a predikce ekonomické aktivity pojištěnce až do dosažení důchodového věku stanoví přibližnou hodnotu důchodového nároku vyjádřenou v současné hodnotě peněz v aktuálním okamžiku. Výpočet záměrně nezahrnuje budoucí valorizace důchodů ani inflaci a další faktory.

Díky tomu, že IDA ukáže, jak by mohla v daný okamžik vypadat výše starobního důchodu v současné hodnotě peněz, si může člověk lépe představit, o jakou částku se sníží jeho měsíční příjem oproti dosavadní mzdě či platu, a vyhodnotit, jak se nejlépe připravit na pokles příjmů v důsledku přechodu do starobního důchodu.

Zdroj: Česká správa sociální zabezpeční
Ilustrační foto: Canva.com