Okamžitá finanční pomoc - videonávod s titulky

19. listopadu 2020
Okamžitá finanční pomoc - videonávod s titulky

MPSV spolu s ÚP vypsalo Mimořádnou okamžitou pomoc COVID-19 pro domácnosti, které se dostaly do tíživé finanční situace. Přinášíme Vám videonávod s titulky, který Vám usnadní vyplnění žádosti.

Vzhledem k tomu, jak současná epidemiologická situace ovlivňuje životní úroveň nemalého počtu rodin, Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřady práce nabízí tzv. Mimořádnou okamžitou pomoc COVID-19 (dále jen ,,MOP COVID-19“).

Jedná se o finanční pomoc v nouzi sloužící k úhradě a zajištění základních životních potřeb jako je jídlo, nájem, energie, ošacení, hygienické potřeby, výdaje za internet či telefon. Nárok na tuto pomoc mají ti, kteří se vlivem pandemie COVID-19 dostali do finančních problémů.

Tato finanční pomoc je zpravidla poskytnuta jednorázově za měsíc, ve kterém je žádost podána a pomáhá tak překlenout náhlý pokles příjmů. MOP COVID-19 je poskytnuta po určitou dobu, než bude žadatel a jeho rodina saturována jinak. Proto úřady práce radí, aby žadatelé, po využití této pomoci, uplatnili nárok na další nepojistné (např. přídavek na dítě, příspěvek na bydlení…) a pojistné sociální dávky (např. ošetřovné…).

Formulář žádosti na MOP COVID-19 naleznete na stránkách MPSV v záložce Formuláře.

K žádosti se zpravidla přikládají tyto dokumenty:

  • Potvrzení o příjmu (např. výplatní páska, potvrzení od zaměstnavatele, výpis z bankovního účtu).
  • Aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a osob společně posuzovaných.
  • Smlouva, rozhodnutí nebo jiný právní titul k užívání bytu a doklady o výši nájemného nebo obdobných nákladů u vlastníků, doklady o výši služeb spojených s užíváním bytu a doklady o výši energií.
  • Další relevantní doklady v souvislosti s potřebami, na které tuto dávku žádám.

Úřad práce přihlíží jen k příjmům, které byly vyplaceny v měsíci podání žádosti, tzn. výpis z bankovního účtu se dokládá za měsíc podaní žádosti.

Ve videu níže Vám ukážeme, jak žádost správně vyplnit.

 

Pokud si s vyplněním žádosti nevíte rady nebo máte další otázky neváhejte se obrátit na Sociální poradnu na telefonním čísle +420 734 674 844 nebo na emailu socpor@tamtam.cz.